Big Bowl 2011
Sezer Tekér, Linda, Bert-Eve Anderson.Åsa Andersson, Sabri Barievski, Jonny Tuvesson, Bert Andersson.Sezer Tekér och Turgut Sahli.Åsa Andersson.
Sabri Barievski.Jonny och Bert-Eve.Nada Zdrale, Vesna Stojanovic, Lidija Jovanovic.
Bert och Sezer, på varsin sida om ordningsvakten.Håkan Englund.Britt-Louise Sternklev.Antonio Löwendahl.
Marie Söderberg, Pia Olsson, Linda (Pia Olssons dotter), Sezér Tekér. Martin Ekholm skymtar fram.Håkan Englund och en liten del av Antonio Löwendahl.Turgut Sahli, Karin Andersen, Jessika Bergqvist.
Cecilia Daun och Christel Andersson, Ramana Filekovic, Dilek Serifler. Ante Löwendal i bakgrunden.Doris Daun, Cecilia Daun, Christel Andersson.Marina Larsen och Marie Sjögren.Åsa Andersson, Xemil Residovski, Marie Sjögren, Marie Glanrup. Lotta Linderoth, med ryggen hitåt.
Bahar Asanovska. Doris Daun, skymtar fram.Bahar igen :-)Lotta Linderoth, Marie Glanrup, Xemil Residovski, Åsa Andersson, Bahar Asanovska, i bakgrunden. Martin Ekholm längst bort.Jessika Bergqvist och Gulcan Nasufovska-Celikli.
Marie Glanrup och Xemil Residovski.Xemil Residovski och Åsa Andersson.Lotta Linderoth.Bahar, Sezer, Åsa.
Turgut Sahli och Karin Andersen.Jessika, Karin, Turgut.Gulcan Nasufovska-Celikli, Jessika Bergqvist, Karin Andersen, Turgut Sahli.Doria Daun, Cecilia Daun, Christel Andersson.
Nada Zdrale, Vesna Stojanovic, Lidija Jovanovic.Antonio Löwendahl och Håkan Englund.Britt-Louise Sternklev.Rahmana Filekovic. Dilek Serifler i mitten. Nermin Useinov. Lalle Ajeti skymtar fram, längst till höger.
Rahmana Filekovic, Dilek Serifler, Nermin Useinov.Nermin Useinov och Lalle Ajeti. Jörgen Bergqvist, Magnus Holmberg och Pär Nilsson - i bakgrunden.Lalle Ajeti. Pär Nilsson i bakgrunden.Marie Sjögren, Marina Larsen och Stina Ekström.
Stina Ekström.Christer Buster Nilsson.Jörgen Bergqvist och Magnus Holmberg.Björn Tåström.
Pia Olsson och Linda (Pias dotter).Sezer Teker och Bahar.Magnus Holmberg.Pia, Sezer, Bahar, Kent Do Di. Dilek Serifler, med ryggen hitåt.
Kent Do Di, Martin Ekberg, Marie Sjögren.Cecilia Daun och Christel Andersson.Cecilia och Christel, igen.Jovanka Gjoreska, Biljana Golubovic och Maritza.
Maritza och Ulla Wroblewska.Buster, Jörgen Bergqvist, Magnus Holmberg, Pär Nilssons händer :-)Buster, Jörgen Bergqvist, Magnus Holmberg, Pär Nilsson, Ante Löwendahl, Håkan Englund, Richard Möller, Björn Tåström skymtar fram...Jörgen Bergqvist, Magnus Holmberg, Pär Nilsson.
Vesna Stojanovic.Nada Zdrale. Bla Marie Sjögren och Marina Larsen, i bakgrunden.Jovanka, Biljana, Maritza, Ulla, Buster, Jörgen, Holmberg, Pär NilssonXhemil Residovski.
Xhemil igen!Och igen!!!Zeki Bellikli
Christer på linje 5.