Byt språk:
År 2000
Göran Olsson och Henrik Lindell
Lena Möller och Christina Hilding
Karin Svensson, Ing-Britt Olsson, Camilla OlssonInger Westerberg och Marie
Britt-Louise Sternklev och Karin LenanderRolf Hansson och Curt Malm
Kerstin och Ann-BrittRobert Olin, Göran Olsson, Göran Lundin
Helen Swärd, Heidi G, Sussie ÅkessonJan Ternerup, Laban Larsen , Antonio LöwendahlKalle Lundin och Robert Olin
Papprörs-simuleringHans Lindgren, igen.