Byt språk:
Annette Strandgård. Bilder 2.
7. Fanny Strandgaard. Finska Pågar är den klassiker som funnits längst, i vårt sortiment. Hur har bakverket ”finska pinnar” fått sitt namn? Är det en gammal finsk kaka?